Nieuw Leiderschap: ferme grip, oog voor menselijke maat

Welk leiderschap past nu bij onze snel veranderende wereld? Organisaties moeten welhaast vloeiend meebewegen om nieuwe verandervraagstukken goed op te pakken. Met ferme grip, maar ook met gevoel voor de menselijke maat.  
Redactie: Mariëtte Bijl

Nieuw Leiderschap: ferme grip maar met menselijke maat
Creative Commons – Freepixels

“Be kind”… met daadkracht

In onzekere tijden vallen leiders positief op die de zaken ferm maar toch empathisch aanpakken. Zoals Diederik Gommers – ic man in coronatijden – die de dialoog aangaat en zo een win win situatie creëert, door Famke Louise uit te nodigen tot samenwerking. Of Jacinda Ardern, de premier die de New Zealanders “ons team van 5 miljoen” noemt. Samen met hen weet ze tot twee keer toe corona uit te bannen. Haar leus is “be kind”, maar dit doet ze wel gepaard met daadkrachtige maatregelen.

Gemakkelijke roep om autoritaire sturing

Een ingrijpende pandemie legt zonder pardon bloot dat we gezondheid en zorgvuldig opgebouwde welvaart weer kunnen kwijtraken. Ineens tuimelen we naar beneden van de piramide van Maslow. Waarden als zelfontplooiing, duurzaamheid en gelijkheid, die wij als normale verworvenheden beschouwen, zijn ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Van zelfactualisatie kunnen we zomaar zakken naar het treetje veiligheid zoeken. Of erger, gewoon weer op zoek naar een bestaan. En eten. Het maakt de wereld voor velen ineens klein en kortzichtig. De gemakkelijke roep om autoritaire sturing die dat moet fixen is dan de makkelijke korte weg. Alleen vallen de oplossingen op den duur dan vaak zo tegen.

Van polderen voor consensus naar leiden met ferme grip en daadkracht

We zijn gewend te polderen voor consensus. Over van alles. Een logische stap is dan ook het inrichten van horizontale organisaties en samenwerkingsverbanden. Dit zien we vooral ontstaan binnen de overheid. De bestaande hiërarchische structuren wil men loslaten om in verschillende disciplines integraal samen te werken. Zo kun je sneller schakelen. Maar de verantwoordelijkheid als directie of bestuurder loslaten en afwachten tot er een plan ligt, leidt niet altijd tot bevredigende oplossingen. Wel geeft het veel ruimte tot wazige interpretaties. Vooral bij ingrijpende veranderingen zit dat eigenaarschap juist in de weg. Daadkrachtig leiderschap betekent vooral op grote lijnen ferme grip te houden, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Door de juiste kaders te scheppen met een duidelijk verwachting en een helder einddoel hou je iedereen alert. En fouten maken mag, we zijn allemaal mensen.  

Leiderschap met daadkracht vraagt heldere communicatie

Leiderschap met daadkracht vraagt om heldere communicatie. Blijf herhalen waarom die ingezette lijn wordt gevolgd en wat het einddoel is. De uitvoering om er te komen verloopt veelal in wisselende samenstelling, maar het pad is duidelijk. De kunst is om leiderschap zo in te zetten dat het mensen bindt, maar ook raakt. Dat zit hem in basale menselijke waarden. Zoals betrokkenheid, emotie door compassie en empathie, luisteren naar elkaar, leren van elkaar. Mensen die duidelijke doelen stellen en daarbij oprecht collectieve menselijke waarden in hun leiderschap weten te leggen, zijn de nieuwe leiders van de toekomst.


Steffens & Partners werkt al jarenlang met betrokkenheid en passie voor de (semi)publieke sector, waarbij we publieke en maatschappelijke organisaties helpen hun veranderende opgave te realiseren. Dit doen we vanuit de netwerkgedachte. Met eigen vaste medewerkers, maar ook met een flexibele kerngroep van associees, (interim) managers en coaches. Onze kerngroep selecteren we op basis van daadkracht, flexibiliteit, verandervermogen, daadkracht EN empathie.

Steffens & Partners is in gesprek met nieuwe leiders van de toekomst. Hebben wij jou net gemist? Neem dan contact op. Bel 06 24 45 54 90. Mail: info@steffenspartners.nl of meld je hier.

Neem contact met ons op

Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. We streven er naar om dit binnen 24 uur te doen.