Interim Management – Aanpak

Zorgvuldige match

Als de noodzaak ontstaat tot versterking voor een complexe tijdelijke opdracht dan zoeken wij in ons netwerk een expert die tijdelijk zijn of haar kennis kan toevoegen aan uw organisatie. Wij kennen de mensen die hun sporen op dit vlak hebben verdiend en die met hun combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid garant staan voor het op succesvolle wijze doorvoeren en begeleiden van transities en transformaties in organisaties. Zij kunnen voor een bepaalde termijn op strategisch of bestuurlijk vlak inspelen op uw vraag.

Het zorgvuldig koppelen van de juiste kandidaat aan u als opdrachtgever is een proces dat wij met grote zorgvuldigheid begeleiden. We beseffen als geen ander hoe cruciaal de rol van de tijdelijk manager vaak is en hoezeer het van belang is dat de kandidaat exact aansluit bij de eisen en wensen van de opdrachtgever. We begeleiden u bij het kennismakingsproces en houden ook gedurende de opdracht vinger aan de pols.

Proces

Bij een wervingsvraagstuk naar een interim manager doorlopen wij in nauwe samenwerking/afstemming met u het volgende proces:

  • Inventarisatie: intake gesprek, profielbepaling en opdrachtformulering
  • Werving: binnen enkele dagen 3-4 CV’s van geschikte en beschikbare kandidaten
  • Aanstelling: middels een ZZP-contract
Interim management aanpak

Onze rol

Sparring partner

Tijdens de uitvoering van de opdracht stellen wij een vaste (senior) adviseur ter beschikking. Deze adviseur bewaakt de voortgang van de opdracht en fungeert als uw sparring partner. Deze intensieve betrokkenheid van ons bureau bij de opdracht uitvoering is voor onze opdrachtgevers een waardevolle toegevoegde waarde.

 

Onze interim kandidaten

  • Hebben stevige ervaring als (verander/crisis) manager
  • Hebben overwicht
  • Herkennen snel grote lijnen, overzien verbanden
  • Weten dat  levenservaring net zo belangrijk is als werkervaring
  • Worden ingezet om een organisatie beter te laten functioneren en weten deze te voorzien van specifieke expertise

Geïnteresseerd?

Neem contact op