Diversiteit en inclusie

 

We geloven dat het succesvol invoeren van diversiteit en inclusie nodig is, voor een betere afspiegeling van de maatschappij binnen uw organisatie. Diversiteit leidt tot high performance, betere besluitvorming, ruimte voor innovatie, betere klantbediening en het behoud van talentvolle medewerkers. Juist nu in crisistijd, waarin we gedwongen worden snel te handelen en in te spelen op veranderende behoeften. Oog hebben voor verschillen in gender, etniciteit, beperkingen, leeftijd, sociaal-culturele achtergrond is winstgevend. Op alle fronten. Hoe evenwichtiger de verdeling in medewerkers, hoe groter de kans op outperformance.

Breken met oude gedachten en gewoonten

Het is makkelijk om te roepen dat diversiteit en inclusie is opgenomen in het HR-beleid. De uitvoering vraagt echter vooral breken met oude gedachten en gewoonten. Hoe creëer je een inclusieve cultuur waarin diversiteit echt kan floreren? Organisaties in de publieke en private sector profiteren ervan wanneer ze unieke visies podium geven binnen de organisatie. Mits goed en consequent doorgevoerd. Het is geen makkelijk proces, maar leidt uiteindelijk wel tot de gewenste verbetering binnen de organisatie. Inclusie is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van diversiteit in teams.

Inclusie is nauw verwant aan betrokkenheid

Inclusie is nauw verwant aan betrokkenheid en het behouden van talent. We streven ernaar om een systematische aanpak van dit speerpunt bij onze search te bewaren. Hoe moeilijk dat soms in de praktijk ook kan zijn. Door inclusieve werving en selectie wordt de diversiteit in het personeelsbestand bij het leidinggevend en toezichthoudend kader vergroot.

Prisma naar diversiteit

Een driehoekig prisma is transparant, door dit prisma wordt licht in verschillende golflengten afgebogen in verschillende richtingen. Met wit, transparant licht op de prisma, zie je aan de andere kant alle kleuren van de regenboog verschijnen. Steffens & Partners wil als een prisma fungeren: door filter en focus komen de mooiste unieke visies en talenten aan het licht.

We nemen u mee op een gedachtestroom naar de gewenste diversiteit, in lijn met de gestelde doelen. Daarbij streven we ernaar een brede en diverse selectie van kandidaten met uiteenlopende achtergronden en invalshoeken aan u te presenteren.  Zo kunt u de juiste keuze maken die past bij uw organisatie. Nu en in de toekomst.

Meer weten?

Maak vrijblijvend een afspraak met ons, om te sparren over uw strategische inzet van mensen en teams, onder het genot van een kop koffie.

Benieuwd naar onze aanpak op het gebied van Executive Search?

Aanpak