Strategisch adviseur Sociaal Domein

Concern controller Gemeente Aalsmeer
 • Openstaand
 • Aalsmeer

Strategisch adviseur Sociaal Domein

32-36 uur per week

De gemeente Aalsmeer

Aalsmeer is een gemeente van ruim 32.000 inwoners in een dynamische omgeving vlakbij Schiphol. Van oudsher een bijzonder ondernemende bevolking en een sociale dorpscultuur. Bekend van de bloemenveiling Flora Holland en met een verborgen parel: de Westeinderplassen. Gelegen in de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam nemen in dit dynamische speelveld de taken en complexiteit verder toe. Met een veelheid aan betrokken stakeholders en vraagstukken die eerder regionaal en landelijk zijn dan lokaal. Aalsmeer wil daarin haar eigenheid behouden en een betrouwbare, benaderbare partner zijn voor inwoners en ondernemers. Als hechte gemeenschap wil Aalsmeer de menselijke verbinding versterken. Door op sociaal vlak samen te werken aan opgaven van de toekomst, maar ook met een hoge dosis ondernemingsgeest. Samen maken wij Aalsmeer.

De nieuwe Aalsmeerse kernorganisatie wordt de komende maanden gefaseerd opgebouwd en ingericht waarin een compact strategisch team het bestuur ondersteund. De huidige bestaande samenwerkingsvorm met de gemeente Amstelveen wordt deels afgebouwd en omgevormd. Het strategisch team van de kernorganisatie vertaalt en coördineert op de Aalsmeerse bestuurlijke agenda en opgaven. Vervolgens wordt in gezamenlijkheid met de ambtelijke organisatie van Amstelveen het beleid ontwikkeld en uitgevoerd. Een uitdagende en interessante klus voor bestuur, directie en medewerkers. In het team strategisch adviseurs binnen de kernorganisatie Aalsmeer zijn wij op zoek naar strategisch adviseur sociaal domein.

Sociaal Domein Aalsmeer

Landelijk staat het sociaal domein voor grote complexe maatschappelijke opgaven. De gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19 en de arbeidsimmigranten problematiekheeft deze opgaven nog groter gemaakt. Ook de forse kostenstijging in de Jeugdzorg is een duidelijk voorbeeld hoe complex de maatschappelijke opgaven zijn. Dit vraagt om sociale innovaties en samenwerking. Opgaven die niet alleen lokaal maar ook in regionaal verband moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Aalsmeer pakt daarom op verschillende schaalniveaus deze uitdagingen op. De gemeente vraagt inbreng van meerdere spelers – burgers (als ervaringsdeskundigen), bedrijven, instellingen en publieke organisaties uit verschillende domeinen en sectoren. Dit vraagt horizontaal en verticaal om goede afstemming. Daar zijn kwalitatief sterke strategische adviseurs op het snijvlak van het brede sociale en fysieke domein voor nodig met dossierkennis van nu en inzicht in de wereld van morgen.

De opdracht 

Er staat op het gebied van het sociaal domein veel te doen binnen Aalsmeer. Je bent in staat om de opdracht voor het sociaal domein in samenspraak met de bestuurder(s) te formuleren en achteraf het proces te toetsen of die opdracht (naar wens) wordt uitgevoerd. Hierover kan je vervolgens strategisch adviseren als het gaat om en integraal beleid op het sociaal domein. Samen met de senior strategisch adviseur overzie je het gehele werkveld van het sociaal domein. Van Wmo, Jeugdhulp en Participatie wet tot en met onderwijs, cultuur en sport. De opgaven vragen dynamisch ondernemerschap, visie, een pioniersgeest en uiteraard inrichtingskennis van het Sociaal Domein. Verkokerd denken vanuit systemen ga je tegen, het gaat om samenhang en een integrale aanpak. Veel van de daadwerkelijke uitvoering van projecten wordt uitbesteed om de eigen organisatie klein en flexibel te houden. Dit betekent dat je scherp erop toe ziet (regie voert) dat er kwaliteit wordt geleverd vanuit het werken in een opdrachtgever- en opdrachtnemer situatie.

 • Je helpt bouwen aan het fundament waarbinnen opgaven lokaal, bovenlokaal en regionaal vorm krijgen. Je bent daarbij een spin in het web voor je netwerk van regionale partners, belangengroepen en inwoners. Dit alles om integraliteit van het gemeentelijke beleid en uitvoering voor inwoners te bewerkstelligen.
 • Je staat met betrokken stakeholders in verbinding en houdt daarbij de lijnen kort met de andere domeinen. Je hebt hierbij verschillende rollen: beleidstoetser en adviseur, regisseur, sociaal makelaar en entrepreneur
 • Je bent de toegangspoort tot het college, je voert de regie op de bestuurlijke agenda. Je formuleert voor hen de (brede) opdracht/opgave en evalueert de uitvoering van het integrale beleid.
 • Je bent daarbij oog en oor maar ook adviseur voor de portefeuillehouders sociaal beleid. Hierbij is het belangrijk om te anticiperen op hoe de bal kan rollen in het maatschappelijk middenveld.
 • Je ondersteunt en adviseert de directie voor het goed invullen van de eigenaarsrol verbonden partijen.
 • Je bent enthousiast om het gehele werkveld van het sociaal domein te overzien waarbij zorg en welzijn in eerste instantie je focus zal zijn.

Persoonskenmerken en competenties

Wie past in deze mooie trekkersrol?

 • Lef, creativiteit en doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid zijn onontbeerlijk.
 • Je schakelt behendig tussen lokale en regionale belangen, tussen politiek en uitvoering.
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke- politieke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Je bent sterk analytisch en je legt soepel de link naar de praktische uitvoerbaarheid in de samenwerking met verschillende partners intern en extern.
 • Je kunt de opdracht voor het sociaal domein in samenspraak met de bestuurder(s) formuleren en achteraf het proces toetsen of die opdracht (naar wens) wordt uitgevoerd.
 • Hierover kan je vervolgens strategisch adviseren als het gaat om collegiaal en integraal beleid op het sociaal domein.
 • Je bent een echte strategische netwerker, die samenwerking en verbinding initieert.
 • Een strategisch adviseur die in staat is om niet alleen vanuit het sociale domein te adviseren, maar ook kan meedenken en adviseren in de breedte van het hele gemeentelijk domein.

Functie eisen/wat heb je nodig?

Om in aanmerking te komen voor deze rol hebben we de volgende eisen:

 • Relevant academisch werk- en denkniveau;
 • Brede kennis en ervaring binnen het brede werkveld en betrokken partijen van het sociale domein;
 • Een energieke professional, die gemakkelijk de link naar de praktische uitvoerbaarheid in samenwerking met verschillende partners intern en extern kan leggen;
 • Een echte netwerker, die samenwerking en verbinding initieert.

Wat biedt de organisatie jou?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die zich ontwikkelt tot een compacte wendbare gemeente. Je komt in algemene dienst en behoort bij de kernorganisatie die Aalsmeer de komende jaren gaat vormgeven. Niet de systemen zijn leidend, maar het bieden van oplossingen en het starten van initiatieven en ondernemerschap.  We bieden een interessante en uitdagende functie op strategisch niveau binnen een organisatie in opbouw waar jij regisseur bent van het brede sociale domein en betrokken partijen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft in principe een fulltime dienstverband van 36 uur, maar parttime (32 uur) is ook mogelijk.
 • Je komt in algemene dienst.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden en marktconform salaris.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Contactgegevens:

Voor meer informatie over de organisatie, de inhoud van de functie en de opgaves kunt u contact opnemen met de adviseur van Steffens&Partners, Jolanda Steffens  op 0624455490.

Interesse?:
Update uw motivatie en cv via onderstaande inschrijfmogelijkheid

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
   Bestanden mogen niet groter zijn dan 20 MB en gelieve in .pdf te versturen.

  Neem contact met ons op

  Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. We streven er naar om dit binnen 24 uur te doen.