Regisseur Openbare Ruimte

Concern controller Gemeente Aalsmeer
 • Openstaand
 • Aalsmeer

Gemeente Aalsmeer

Regisseur Openbare Ruimte
32-36 uur per week

De gemeente Aalsmeer

Aalsmeer is een gemeente van ruim 32.000 inwoners in een dynamische omgeving vlakbij Schiphol. Van oudsher een bijzonder ondernemende bevolking en een sociale dorpscultuur. Bekend van de bloemenveiling Flora Holland en met een verborgen parel: de Westeinderplassen. Gelegen in de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam nemen in dit dynamische speelveld de taken en complexiteit verder toe. Met een veelheid aan betrokken stakeholders en vraagstukken die eerder regionaal en landelijk zijn dan lokaal. Aalsmeer wil daarin haar eigenheid behouden en een betrouwbare, benaderbare partner zijn voor inwoners en ondernemers. Als hechte gemeenschap wil Aalsmeer de menselijke verbinding versterken. Door op sociaal vlak samen te werken aan opgaven van de toekomst, maar ook met een hoge dosis ondernemingsgeest. Samen maken zij Aalsmeer.

De nieuwe Aalsmeerse kernorganisatie is de afgelopen maanden gefaseerd opgebouwd en ingericht waarin een compact strategisch team het bestuur ondersteunt. De huidige bestaande samenwerkingsvorm met de gemeente Amstelveen wordt deels afgebouwd en omgevormd. Het strategisch team van de kernorganisatie vertaalt en coördineert op de Aalsmeerse bestuurlijke agenda en opgaven. Vervolgens wordt in gezamenlijkheid met de ambtelijke organisatie van Amstelveen het beleid ontwikkeld en uitgevoerd. Een uitdagende en interessante klus voor bestuur, directie en medewerkers.

De opdracht

Om in de nieuwe kernorganisatie van Aalsmeer grip en stuur op de inrichting, beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte te borgen zijn wij voor het team van strategisch adviseurs op zoek naar een Regisseur Openbare Ruimte m/v.

De rol van Regisseur Openbare Ruimte in de gemeente Aalsmeer

 • Het werkveld van jou als Regisseur is de openbare buitenruimte in de gemeente Aalsmeer, zowel bovengronds als ondergronds, met raakvlakken aan andere (maatschappelijke) thema’s in de publieke- en fysieke leefomgeving.
 • Je zorgt er als Regisseur voor dat de gemeente Aalsmeer grip houdt op de inrichting van de openbare buitenruimte en het beheer en onderhoud ervan. Je hebt hiertoe als Regisseur een helicopterview ontwikkeld op basis waarvan strategische beleidsvoorstellen worden gedaan.
 • Als Regisseur neem je de Directeur en de Portefeuillehouder mee in wat jij aan ontwikkelingen op Aalsmeer ziet afkomen en communiceert over de stappen die moeten worden gezet om de gemeentelijke ambities waar te maken richting beleid (strategisch), beheer (tactisch) en bestek (operationeel). Je bent daarmee als Regisseur de schakel tussen de Portefeuillehouder en Directeur én tussen de uitvoeringsorganisaties Amstelveen en Meerlanden.
 • Je bent als Regisseur tevens binnen de gemeente Aalsmeer het aanspreekpunt voor de openbare ruimte (bestuurlijk, ambtelijk, burgers).

Amstelveen is de organisatie die zich bezig houdt met advies en uitwerking van tactisch beleid en planmatig onderhoud van de openbare ruimte. Meerlanden is de organisatie die zich bezig houdt met het operationele bestekniveau en het dagdagelijkse verzorgende onderhoud uitvoert.

In hoofdlijnen houd jij je als Regisseur bezig met:

1   Het volgen van ontwikkelingen en het formuleren en bewaken van strategisch beleid;
2  Als Regisseur ben je opdrachtgever voor tactisch beleid en planmatig beheer en onderhoud voor Amstelveen;
3  Je bent als Regisseur opdrachtgever en contractmanager voor het dagelijks verzorgend onderhoud door Meerlanden. Afspraken tussen de gemeente Aalsmeer en Meerlanden zijn vastgelegd in een tweetal Dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Als Regisseur breng je dit gaandeweg scherper in beeld;
4  Als Regisseur ben jij het aanspreekpunt voor het bestuur en ambtelijke organisatie en burgers van Aalsmeer;
5  Financiële en organisatorische zaken.

Overleggen die voor jou van belang zijn:

 • Opdrachtgever – Opdrachtnemer overleg Dagelijks onderhoud en het Opdrachtgever – Opdrachtnemer overleg Planmatig onderhoud, beiden eenmaal per maand.
 • Stafoverleg Openbare Buitenruimte: Portefeuillehouder, afdelingshoofden Wijkbeheer en CBT, Regisseur, (+ Directeur) – eenmaal per twee weken. De Regisseur stelt de agenda op en doet de verslaglegging.
 • Bila Portefeuillehouder, Directeur, Regisseur – eenmaal per twee weken.
 • Overleg Afdelingshoofden Wijkbeheer en CBT, Regisseur – eenmaal per vier weken.
 • Overige overleggen naar behoefte.

Functie eisen

 • HBO/WO denk- en werkniveau
 • Integrale vakkennis van werkprocessen inzake beheer openbare buitenruimte: groen, riolering, wegen, water, speelvoorzieningen, afvalinzameling, grondstoffen, straatreiniging, bestekken, RAW, UAV, CROW beeldsystematiek e.d.

Wat biedt de organisatie jou?

 • Primair werkzaam vanuit het raadhuis in Aalsmeer
 • Flexibel kunnen werken op locatie buiten, in Amstelveen, bij Meerlanden, of vanuit huis
 • Samenwerken met een vast team van twee toezichthouders binnen Aalsmeer

 Arbeidsvoorwaarden

 • Een goed marktconform salaris (in nauwe afstemming met jou)
 • Het betreft een dienstverband voor 32-36 uur per week.
 • Een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij wederzijds genoegen wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Interesse?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met mw. Jolanda Steffens, haar nummer is 06 2445 5490 of via mail steffens@steffenspartners.nl. U kunt ook via onderstaand formulier reageren.

Indien u reageert zullen we uw CV direct in behandeling nemen en beoordelen of u uitgenodigd gaat worden voor een eerste gesprek met dhr. Michel Kollau (Steffens & Partners).

Mocht na het gesprek blijken dat u geschikt bent dan zult u per direct worden voorgesteld aan de gemeente Aalsmeer voor een 2e selectiegesprek.

U kunt reageren totdat de vacature is ingevuld. Wij vragen u dan ook zsm te reageren.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
   Bestanden mogen niet groter zijn dan 20 MB en gelieve in .pdf te versturen.

  Neem contact met ons op

  Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. We streven er naar om dit binnen 24 uur te doen.