Programmadirecteur Almere 2.0

 • Openstaand
 • Almere

Programmadirecteur Almere 2.0

Wil jij meebouwen aan de toekomst van Almere, de snelst groeiende stad van Nederland? Weet jij hoe we de stad aantrekkelijk houden voor iedereen die hier wil wonen, werken, ondernemen en verblijven? Als programmadirecteur speel je een sleutelrol in de gezonde groei van Almere, een cruciaal onderdeel van de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In opdracht van het Bestuurlijk overleg Almere 2.0, waarin het Rijk, de provincie en de gemeente samenwerken, zorg jij voor de onafhankelijke positie van het programma en vertegenwoordig je de belangen van alle partijen.

Je staat voor een grote en complexe opgave, waarbij langdurige samenwerking essentieel is. De uitdaging is om voortdurend de continuïteit van deze samenwerking te waarborgen. Met jouw strategisch inzicht en integrale blik verbind, agendeer en vind je overeenstemming tussen de verschillende overheden. Ben jij klaar voor deze uitdaging en wil je met een compact en bevlogen team werken aan dit lange termijnperspectief? Laten we dan snel kennismaken!

Programma Almere 2.0

Almere is in minder dan een halve eeuw van leeg polderlandschap uitgegroeid tot een stad van meer dan 200.000 inwoners. En de stad groeit nog steeds ingrijpend. Maar groeien is nooit een doel op zich. Het gaat over de manier waarop groei kan bijdragen aan een nog betere en volwassenere stad. Dit wordt dan ook aangegrepen om Almere verder te ontwikkelen als een aantrekkelijke, ondernemende en vitale tweede stad van de Metropoolregio Amsterdam. Het Rijk, Amsterdam, Almere en de provincie Flevoland werken samen aan de uitvoering van de groeiopgave van Almere. Dit is verankerd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM) en de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0. Hierin staan de regionale opgaven beschreven op het vlak van ecologie, bereikbaarheid en verstedelijking. Deze Rijksstructuurvisie past in een langere geschiedenis van de ruimtelijk ordening van ons land, waarbij de vorming van de IJsselmeerpolders en daarbinnen de stad Almere op de tekentafel is ontstaan. Deze visie is recent geactualiseerd in het perspectief Oostflank MRA en het perspectief Almere, stad met toekomst. Het programma Almere 2.0 is door Rijk, provincie en gemeente opgericht en wordt door drie partijen gefinancierd. Als programmadirecteur leg je verantwoording af aan alle drie de partijen.

In de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 is aangegeven welke rollen, taken en verantwoordelijkheden het programmateam Almere 2.0 als neutraal, verbindende en coördinerend programma heeft. Het programma Almere 2.0 faciliteert de realisatie van de ambities van de drie overheden voor de groei van de stad met een warm en bevlogen hart voor Almere. Om het perspectief tot stand te laten komen is een langjarige samenwerking nodig waarbij je als programmadirecteur de partijen kan uitdagen om lef te tonen en creatieve oplossingen te vinden. Als programmadirecteur Almere 2.0 werken jij en jouw team intensief samen met de strategen van Almere. En natuurlijk met de strategen van het Rijk en de provincie Flevoland, en andere partijen in de regio, waaronder de Metropoolregio Amsterdam.

 Programmadirecteur Almere 2.0

Algemeen
Als programmadirecteur draag je bij aan de uitvoering van de visie op de gezonde groei van Almere als onderdeel van de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat doe je in opdracht van het Bestuurlijk overleg Almere 2.0 waarin het Rijk, de provincie en de gemeente zijn vertegenwoordigd. Je draagt zorg voor de onafhankelijke positie van het programma waarin de belangen van deze partijen zijn vertegenwoordigd. De opgave is groot en complex wat een langjarige samenwerking noodzakelijk maakt. De uitdaging in deze functie is daarom dat je voortdurend de continuïteit van de samenwerking tussen de verschillende overheden waarborgt. Je hebt zicht op de belangen van het Rijk, provincie en gemeente, en je weet hierin strategisch koers te kiezen. Dit doe je door met een integrale blik te verbinden, agenderen en overeenstemming te vinden.

Je bent een boegbeeld voor het programma. Enerzijds ben je het gezicht van het programma en het eerste aanspreekpunt voor álle betrokken partijen. Anderzijds ben je meewerkend voorman/voorvrouw en geef je functioneel leiding aan een team van ongeveer 12 medewerkers. Je werkt op het snijvlak van ambtelijk en bestuurlijk management. En vooral ook in samenwerking met partners in de stad en binnen regionale en landelijke netwerken. Altijd samen met anderen, vanuit verschillende perspectieven, en over de grenzen van de verschillende beleidsterreinen en opgaven heen.

Er zijn grofweg drie werkpakketten in het programma:

 1. Coördinatie en uitvoering van het Fonds Verstedelijking Almere.
 2. Strategie bepalen en samenwerking bestendigen om de lange termijn opgaven voor Almere als onderdeel van de Oostflank van de MRA.
 3. Netwerk van samenwerkingspartijen onderhouden en strategische lobbytrajecten inzetten.

Kandidaat profiel

Je bent een enthousiaste netwerkexpert met visie. Je bent gewend om binnen overheden op het hoogste niveau te functioneren, en bent een goede gesprekspartners voor bestuurders. Dat je analytisch sterk bent is noodzakelijk. Jij bent diegene die graag het voortouw in complexe dilemma’s en opgaven neemt en kunt overtuigend en onafhankelijk je ideeën over de bühne brengen. Maar je kunt ook de ‘eer’ aan de ander laten en je collega’s laten excelleren. Je hebt strategisch inzicht, en je bent zodoende in staat om een toekomstvisie te vertalen naar een concrete programmatische aanpak voor de korte, middellange en lange termijn. Je coördineert, stuurt en brengt samenhang in de strategie en lobby van de opgave Almere 2.0. Je bent een coach voor je medewerkers in het team maar hebt ook oog en oor voor de strategische ontwikkelingen bij de verschillende partijen. Je vindt het leuk om goede samenwerking te bevorderen, verbinding te realiseren tussen partijen maar ook door soms bewust te kiezen voor een afwijkend standpunt als dit de besluitvorming bevordert. Daarbij ken je de taal van het strategisch netwerk. Als netwerker ken je de wereld van onze partners, ben je politiek-bestuurlijk sensitief en weet je om te gaan met politieke geladenheid en tegenstrijdige belangen. Uiteraard ben je omgevingssensitief en leidt jouw inspanning tot het gewenste resultaat voor de drie partijen. Gezien de allesomvattende opgave is het een pré als je op strategisch niveau kennis hebt over zowel het ruimtelijk als het sociaal domein. Uiteraard beschik je over uitstekende mondelinge en communicatieve vaardigheden, zowel als het gaat om de samenwerking met bestuurders, als met professionals van diverse organisaties. Je blijft op cruciale momenten voor de ontwikkeling standvastig. Je bent hierin een echte verbinder, en ook in gesprekken weet je snel tot de kern te komen.

Competenties: verbindend (in- en extern), strategisch, daadkrachtig, overtuigend, netwerker, politiek bestuurlijk sensitief, dienstbaar, helicopterview, visie.

Arbeidsvoorwaarden:

Inschaling zal zijn in schaal 15/16 en is afhankelijk van kennis en ervaring (maximaal  € 8.779,-/€ 9.614,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur). Almere 2.0 is organisatorisch opgehangen in het Interim Bureau Almere. Je krijgt een woon-werkvergoeding en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris) en een uitstekend pensioen. Het betreft een vaste functie.

Solliciteren en planning:

Bureau Steffens & Partners Executive Search ondersteunt Almere 2.0 tijdens de selectieprocedure voor de vacature van Programmadirecteur 2.0. De selectie is in handen van Jolanda Steffens en Michel Kollau van bureau Steffens & Partners. Met hen zal een eerste interview plaatsvinden.

Planning procedure

 • Selectiegesprekken bij bureau Steffens & Partners in week 25 en 26.
 • Reactietermijn tot 4 juli 2024.
 • Selectiegesprekken bij gemeente Almere op vrijdag 12 juli 2024.

Een referentie onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jolanda Steffens op
06 24455490 of via Michel Kollau 06 19436604. Voor meer informatie over het programma, zie https://almere20.nl/ (zie o.a. Perspectief Oostflank MRA, Perspectief Almere stad met toekomst en het meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere).

Ook kunt u voor meer informatie bellen met Claudia de Kort, programmamanager Almere 2.0,  fonds Verstedelijking Almere 06 52734637 of Bart Witmond, programmadirecteur Almere 2.0 (interim), 06 52565935.

Interesse?

Via het sollicitatieformulier dat zich  hieronder bevindt  kun je je motivatiebrief en cv uploaden. Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft Steffens & Partners geïnteresseerd in geschikte kandidaten. Wij vragen je echter bij interesse zo snel mogelijk te reageren.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
   Bestanden mogen niet groter zijn dan 20 MB en gelieve in .pdf te versturen.

  Neem contact met ons op

  Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. We streven er naar om dit binnen 24 uur te doen.