manager afdeling Informatie en Diensten

 • Openstaand
 • Den Haag

manager afdeling Informatie en Diensten

36 uur – Den Haag

Het COA is elke dag in het nieuws. Het aantal opvanglocaties en benodigde medewerkers blijft sterk groeien. De politieke en maatschappelijke gevoeligheden maken dat dit een bijzonder lastige zoektocht is. Het COA staat voor een enorme opgave. Hier doe je werk dat ertoe doet!

 Samenvatting
Wij zijn voor het COA op zoek naar een s
tevige persoonlijkheid met een frisse mindset, open en transparant. Een manager in een veranderende omgeving die verbindt, ook op inhoud.
Je draagt bij aan de informatiehuishouding op diverse niveaus. Affiniteit met informatie en impact hiervan binnen politiek en bestuurlijk sensitieve omgeving. Bewust van (interne en externe) stakeholders en houdt focus op het resultaat. Analytisch, bouwer, omgevingsbewust, politiek-bestuurlijk sensitief. Betreft een vaste functie op hoofdkantoor Den Haag

Organisatie

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en bereidt hen voor op een toekomst in Nederland of daarbuiten. Het COA is als zelfstandig bestuursorgaan onderdeel van de migratieketen en werkt samen met een groot aantal partners, zoals de IND, de Dienst terugkeer & vertrek, de ministeries van J&V, BZK, OCW en SZW, provincies en gemeenten (en hun koepels), politie, Kmar, DJI, woningcorporaties, Nidos, Vluchtelingenwerk, diverse internationale organisaties en veel vrijwilligers. Samen met deze partijen werkt het COA aan:

 • het bieden van genoeg menswaardige opvang en het flexibel op- en afschalen;
 • het stimuleren en in staat stellen van bewoners om zelfredzaam te zijn;
 • het transparant en voorspelbaar opereren en het creëren van maatschappelijke meerwaarde en draagvlak.

Dit is nader uitgewerkt in de Meerjarenstrategie 2020-2025 van het COA, die in 2020 is uitgebracht. Het werk bij het COA is uitdagend en divers. Onder meer door de variërende instroom van asielzoekers en het voortdurend zoeken naar een goede balans tussen gevraagd en beschikbare capaciteit. Door de behoefte om de asielketen te flexibiliseren. Door vraagstukken op het gebied van de aanpak van overlast, integratie en participatie. Door de ambitie om verschillende duurzaamheidsdoelstellingen te behalen binnen het COA. En doordat het thema asiel en migratie doorgaans onder een politiek en maatschappelijk vergrootglas ligt, hetgeen tot de nodige dynamiek leidt. Van medewerkers bij het COA wordt professionaliteit verwacht en om te handelen met inachtneming van de vier kernwaarden binnen het COA: menswaardig, open, samen en resultaatgericht. Voor nadere informatie over COA als organisatie: www.coa.nl

De afdeling informatie en Diensten

De afdeling Informatie en Diensten (onderdeel van Directie Bedrijfsvoering) is een ondersteunende afdeling en is ontstaan als gevolg van een structuur wijziging binnen het COA in juli 2020. De afdeling heeft een diverse verantwoordelijkheid waar het gaat om informatie. Van informatieverstrekking en uitwisseling, tot informatiebeheer en raadplegen van informatie. Het team waaraan je leiding geeft bestaat uit circa 90 fte en is verdeeld over vier afdelingen: Management Informatie Team & Procesbeheer, COA informatielijn & Bureau Veiligheid, Juridische Zaken en Records- en Data Management & Post en Archief en Functioneel Beheer.

De functie Manager afdeling Informatie en Diensten

 • Je draagt in de basis zorg voor de juiste stuurinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau, zodat in alle lagen van de organisatie op basis van betrouwbare informatie besluiten kunnen worden genomen.
 • Als Manager Informatie en Diensten lever jij, samen met het team, een actieve bijdrage aan het versterken van de datakwaliteit en het professionaliseren van informatie-management binnen de organisatie.
 • In de rol van MT lid ben je (mede) verantwoordelijk voor de vertaling van de strategie en het te voeren operationeel beleid.
 • Op transparante en verbindende wijze geef je leiding aan de medewerkers binnen de afdeling, je laat de medewerkers zodanig samenwerken dat de resultaten voldoen aan de gestelde doelstellingen van de organisatie. De afdeling bestaat uit medewerkers die voorafgaand aan de recente structuurwijziging onderdeel uitmaakten van andere afdelingen binnen het COA. De manager heeft de uitdaging om deze medewerkers mee te nemen en onderling te verbinden in deze nieuwe samenstelling.
 • Als Manager Informatie en Diensten heb je een adviserende rol bij het opstellen van rapportages en het verzamelen van juiste informatie ten behoeve van besluitvorming. Je beschrijft en adviseert over processen en procesverbeteringen.
 • Je draagt zorg voor het op juiste wijze vastleggen, beheren, toegankelijk houden en verspreiden van informatie en informatiesystemen..
 • Je werkt nauw samen met de CIO office en de unit ICT om de informatievoorziening van het COA te professionaliseren.
 • Daarnaast zul je de afdeling Informatie &Diensten voorbereiden en begeleiden bij herinrichting van afdeling Strategie, Bestuur en Omgeving en directie Vakontwikkeling & Ondersteuning en de implicaties die dit heeft voor de afdeling I&D.

Profiel

 • Je hebt WO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante (leidinggevende) ervaring in een vergelijkbare rol en/of omgeving.
 • Kennis van formatie- en inrichtingsprocessen en ervaring met dit soort besluitvorming.
 • Je hebt kennis van informatiemanagement- en datamanagementprocessen en bekend met functioneel beheer en front office processen.
 • Je kunt je affiniteit met informatie(management) goed onderbouwen vanuit studie en (werk)ervaring.
 • Je hebt een goed ontwikkeld (politiek) sensitief vermogen en omgevingsbewustzijn, waardoor je je bewust bent van de impact van informatie op de interne en externe omgeving en de stakeholders daarbinnen.
 • Als leidinggevende ben je in staat om een eenheid te creëren binnen je team, Je weet hen te inspireren met jouw frisse en transparante persoonlijkheid. Je aanpak is verbindend, coachend en effectief binnen een veranderende omgeving.
 • Een flinke dosis strategisch vermogen zodat je in staat bent om ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie tijdig op te merken, te analyseren en om te zetten in benodigde acties.
 • Je houdt focus op het te behalen resultaat en werkt hierbij integraal samen, zowel intern als extern.
 • Een open-minded persoonlijkheid die kaders stelt, zaken bespreekbaar maakt en collega’s en medewerkers challenged waar het gaat om een andere denkwijze of aanpak.
 • Flexibel in doel en aanpak wanneer de situatie daarom vraagt.
 • Je bent gemotiveerd om vanuit jouw vakgebied om met jouw team een verschil te maken voor de maatschappij.

Kerncompetenties:

Verbindend en inspirerend leiderschap – daadkrachtig – organisatie, politiek en bestuurlijk sensitief, zelfvertrouwen, strategisch, ontwikkelingsgericht, integraal denker

Wat biedt het COA:

Je komt terecht in een dynamische organisatie. De ambities en vraagstukken van het COA zijn groot. Het COA biedt een interessante en uitdagende functie binnen een organisatie in verandering waarbij je de kans en veel ruimte en vrijheid krijgt voor je eigen inbreng om de afdeling en de organisatie te laten excelleren en te ontwikkelen.

Verder:

 • Voor deze functie is het salaris maximaal € 7.616,14 bruto op basis van 36 uur (cao Sociaal Werk). Inschaling is op basis van kennis en werkervaring.
 • Daarnaast ontvang je een Individueel keuzebudget (IKB) van 18% van het jaarsalaris (gebaseerd op 12 bruto maandsalarissen).
 • Je start met een dienstverband van een jaar met de intentie om na dat jaar over te gaan op een vast dienstverband.
 • 144 uur vakantieverlof bij een fulltime dienstverband (plus 26 uur in IKB).
 • Vitaliteitsuren (afhankelijk van de leeftijd).
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een loopbaanbudget.
 • Een goede balans tussen werk en vrije tijd.
 • Goed pensioen.

De selectieprocedure

Steffens & Partners Executive Search ondersteunt het COA tijdens de selectieprocedure voor de vacature van manager afdeling Informatie en Diensten.

De selectie is in handen van Jolanda Steffens en Michel Kollau van Steffens & Partners. Met hen zal een eerste interview plaatsvinden in week 5, 6 en (optioneel) week 7.

 • De datum van sollicitatiegesprekken bij het COA wordt z.s.m. gepubliceerd.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure evenals referentie onderzoek.
 • Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft Steffens & Partners geïnteresseerd in geschikte kandidaten.

De vacature staat gelijktijdig open voor zowel interne als externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat.

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jolanda Steffens op 06 24 45 54 90 of via steffens@steffenspartners.nl

Interesse? Solliciteer via onderstaande upload.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
   Bestanden mogen niet groter zijn dan 20 MB en gelieve in .pdf te versturen.

  Neem contact met ons op

  Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. We streven er naar om dit binnen 24 uur te doen.