Gemeentesecretaris Wijchen tevens Directeur Werkorganisatie Druten Wijchen

 • Openstaand
 • Wijchen

gemeente Wijchen

Bureau Steffens & Partners is in opdracht van de gemeente Wijchen op zoek naar een Gemeentesecretaris tevens Directeur Werkorganisatie Druten Wijchen. Een verbinder, die soepel kan schakelen tussen de verschillende rollen en zich hiervan bewust is. Een goede adviseur, kritisch, die ziet wat er in de organisatie nodig is en die een autonoom en stevig gesprekspartner is richting college en MT. Die snapt hoe een politiek gestuurde organisatie werkt en de complexiteit waarop de opgave moet worden vormgegeven ziet als uitdaging. Brengt rust en is vertrouwenwekkend. Zowel intern als naar buiten gericht. Zichtbaar in de gemeente en deze op goede wijze positioneren in de regio.

De gemeente Wijchen
De gemeente Wijchen is opgebouwd uit vele componenten en wordt vast door verschillende inwoners anders beleefd. Maar al deze mensen voelen zich thuis in Wijchen en draaien mee in een hechte samenleving, gezien ook het bloeiende verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. De ligging van Wijchen in de regio draagt bij aan de identiteit. Met de stad Nijmegen als buur is het hoofd meer gericht op de stedelijke voorzieningen. Maar het Wijchens hart is Brabants georiënteerd, ondanks de scheiding van de Maas tussen de twee provincies.

In de gemeente Wijchen zijn ze goed in het samen vieren en het in ere houden van belangrijke tradities: carnaval (in iedere kern), Kasteelfeesten, kermis, de doortocht van de Vierdaagse en Emporium.

Wijchen is een gemeente met ruim 41.000 inwoners. De gemeente ligt in het land van Maas en Waal, een oud cultuurlandschap. Landbouw was historisch gezien de belangrijkste bron van inkomsten. Dit is de afgelopen decennia sterk veranderd met de ontwikkeling van een levendig centrum en met de ontwikkeling van de industrieterreinen zoals Bijsterhuizen, Wijchen-Oost en Breekwagen. De gemeente heeft een oppervlakte van 69,56 km². Wijchen kent, met uitzondering van de grote stad Nijmegen, de hoogste bevolkingsdichtheid van de regio.

Kenmerkend is een dichte bebouwing in de kern Wijchen met een meer dorps en landschappelijk karakter in de kernen daaromheen. Wijchen bestaat uit 8 kerndorpen, Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik en Woezik met ieder haar eigen charme en historie.

De gemeente biedt veel moois. Een rijke en veelbewogen geschiedenis, klassieke en moderne kunst, gevarieerde natuur én gastvrijheid: dat is Wijchen. Van middeleeuwse kastelen tot kronkelige wandel- en fietspaadjes door bossen; van een gezellig centrum met grote diversiteit aan winkels, cafés en restaurants tot de rust van weids natuurschoon. Wijchen onderscheidt zich door haar betrokken en bevlogen inwoners en ondernemers en rijk verenigingsleven. Een gemeente met allure dichtbij Nijmegen en andere grote steden als Arnhem, Oss en Den Bosch.

Bestuurscultuur en College
De college- en raadsleden in Wijchen zijn makkelijk benaderbaar. Zij stimuleren dat inwoners zelf met initiatieven komen. In de huidige bestuursperiode bestaat het college naast de burgemeester uit twee wethouders namens Kernachtig Wijchen, een wethouder namens de Wijchense VVD en een wethouder namens CDA Wijchen. De raad van Wijchen houdt van het debat en meningsverschillen mogen er zijn. Passend is een debatcultuur duidelijk op de inhoud; pragmatisch waar het kan en formeel waar het moet.

Organisatie
De organisatie van gemeente Wijchen bestaat naast het college alleen uit de gemeentesecretaris en de griffier.

In 2018 heeft de gemeente Wijchen samen met gemeente Druten de Werkorganisatie Druten Wijchen opgericht (WDW). Een ambtelijk samenwerkingsverband tussen beide gemeenten. Alle medewerkers zijn in dienst van deze organisatie en werken voor beide gemeenten, elk met hun eigen bestuur en gemeenteraad. Een bestuurlijke samenvoeging van beide gemeenten is
overwogen, maar hier is van afgezien.

De WDW bestaat uit ca. 500 bevlogen medewerkers verdeeld over vijf domeinen.
1. Bestuur, Strategie en Projecten,
2. Bedrijfsvoering
3. Fysieke Leefomgeving
4. Publiekszaken
5. Sociale Leefomgeving.

Er wordt gewerkt met zelforganiserende teams als sturingsfilosofie. Het is een manier van samenwerken die uitgaat van vertrouwen, verantwoordelijkheden zo veel mogelijk bij de professionals, initiatief en ondernemersgedrag.

De gemeentesecretarissen van Wijchen en Druten vormen samen de directie van de WDW en geven leiding aan vijf domeinmanagers en een concerncontroller.

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen wordt gevormd door de burgemeesters en de wethouders financiën van Wijchen en Druten. De beide gemeentesecretarissen vervullen de rol van secretaris. De burgemeesters zijn voor een periode van 2 jaar afwisselend voorzitter en de gemeentesecretarissen afwisselend secretaris. Daarnaast zijn de gemeentesecretaris van Wijchen en de gemeentesecretaris van Druten afwisselend voor 2 jaar gesprekspartner voor de OR en bestuurder in de zin van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). Vanaf 1 januari 2024 is de gemeentesecretaris van Wijchen gedurende 2 jaar secretaris van het bestuur van WDW en bestuurder in de zin van de WOR.

Profiel van de nieuwe gemeentesecretaris tevens directeur WDW

1e Adviseur van het college
Als gemeentesecretaris van gemeente Wijchen ben je in de eerste plaats adviseur van en voor het college van Wijchen. Je bent op de hoogte van de belangrijke en  bestuursgevoelige dossiers. Je begrijpt de positie en de ideeën van de collegeleden afzonderlijk en als Dagelijks Bestuur van de gemeente. Je steunt hen bij het realiseren van hun doelen, waarvoor de basis is vastgelegd in het Coalitieakkoord 2022-2026 “Samen verschil maken” en het Strategisch Kompas 2035 “De Kracht van Wijchen”. Je bewaart hierbij jouw onafhankelijkheid en weet wanneer je afstand moet houden. Je komt op voor de belangen van Wijchen en hebt voldoende politieke bestuurlijke sensitiviteit om het college professioneel te adviseren. Je bent een ervaren adviseur, die kan wijzen op mogelijkheden en kansen en die naadloos  begrijpt hoe dit in een politiek gestuurde organisatie werkt. Samen met de burgemeester en de griffier investeer je in een constructief en frequent driehoeksoverleg en heb je oog voor de positie en de belangen van de raad. Je bent een tandem met de burgemeester.

Verbinder en authentiek
Je bent letterlijk en figuurlijk aanwezig en voor iedereen zichtbaar en benaderbaar. Je weet met natuurlijke charme te bewegen op alle niveaus en bent een verbinder tussen het college van Wijchen, de gemeenteraad, de Werkorganisatie Druten  Wijchen en de gemeenschap van Wijchen. Je hebt humor en lef, kunt uitdelen, maar  ook incasseren, bent rolvast en dienstbaar en je kunt schakelen zonder aan authenticiteit in te boeten.

Politiek bestuurlijk- en organisatiesensitief
Je bent thuis in het openbaar bestuur, in de gemeentelijke wereld, en je bent iemand die binnen de gemeente snel overzicht krijgt. Je weet waar het over gaat en waarover je praat. Je bent positief en flexibel en kunt meerdere petten hanteren: als adviseur van het college, maar ook als directeur van de Werkorganisatie Druten Wijchen. Je bent open en transparant en je vindt feedback geven en ontvangen de normaalste zaak van de wereld. Je beschikt over een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne en bent een stevig klankbord voor het college; je begrijpt wat er nodig is om Wijchen weer een stap verder te brengen.

Boegbeeld/inspirerend en natuurlijk leider
Samen met de gemeentesecretaris van Druten geef je op inspirerende wijze sturing aan de Werkorganisatie Druten Wijchen. Als boegbeeld ben je je bewust van het daarbij horende voorbeeldgedrag. Je investeert in een aantrekkelijk werkklimaat, waarbij voldoende talentvolle medewerkers instromen. Je bent een natuurlijk en vertrouwenwekkend leider, iemand die doorziet wat er nodig is, die een koers kan uitzetten en die koers ook weet vast te houden. Je hebt ervaring met organisatieontwikkeling.

De Werkorganisatie is na een dynamische opstartfase stabiel. Maar door het afgebroken fusieproces en de hectische maatschappelijke ontwikkelingen, vraagt de organisatie nog aandacht. Belangrijke aandachtspunten zijn: helder contracteren, afspraken maken en je daaraan houden, strak sturen op het proces en het  bestuurlijk-ambtelijk samenspel, daarin een duidelijke regie hanteren en de koers langere tijd volhouden. In oktober 2022 is het Integraal plan voor de doorontwikkeling van de WDW vastgesteld door beide gemeenteraden. Als nieuwe gemeentesecretaris ga je met een frisse blik je richten op de doorontwikkeling van de organisatie.

Samenwerkingsgericht
De gemeente Wijchen wil nadrukkelijk de verbinding aangaan en samenwerking zoeken met de buurgemeenten. Hierin wordt een actieve rol van de nieuwe gemeentesecretaris verwacht.

Je wilt graag betekenis geven aan de toekomst van Wijchen en gelooft in de kracht van de samenleving daarin. Je bent zichtbaar in de gemeente en zoekt de verbinding met de Wijchense gemeenschap. Je bent analytisch en pragmatisch, maar met een heldere visie en helikopterview. Iemand die duidelijk en transparant is en op natuurlijke wijze het zijn van adviseur van het college kan combineren met het zijn van verbinder met en in de organisatie. Je bent betrokken en empathisch, je geeft vertrouwen en durft los te laten.

Functie-eisen
Kennis en vaardigheden
• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en over ruime overheidservaring.
• Je hebt ervaring opgedaan in een gemeentelijke organisatie die qua schaalgrootte en complexiteit vergelijkbaar is (of bij een                grote gemeente) en beheerst het bestuurlijk-ambtelijk samenspel zeer goed.
• Je bent de eerste adviseur van het college en uitstekend in staat met collegeleden te communiceren over inhoud, proces en                    haalbaarheid van projecten en activiteiten uit het coalitieakkoord. Je beschikt over senioriteit in de advisering van bestuur.
• Je hebt zeer ruime managementervaring opgedaan en bent een duidelijk en inspirerend en authentiek leider met strategisch                inzicht en visie.
• De context waarop de opgave moet worden vormgegeven is complex. Aantoonbare ervaring met het werken in een samenwer-                kingsverband is om die reden een pré.
• Medezeggenschap is voor jou vanzelfsprekend en je bent een serieuze gesprekspartner voor de Ondernemingsraad (OR), die je in          een vroegtijdig stadium informeert over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie.
• Je hebt ruime ervaring met aansturen van organisatieontwikkeling.

Persoonlijkheid en competenties
Persoonlijkheid:
Authentiek, toegankelijk en verbindend. Inspirator die vertrouwen uitstraalt, leiderschap kan delen en in de samenwerking gericht is op het bereiken van  consensus, zonder afbreuk te doen aan de eigen authenticiteit. Kan goed schakelen op verschillende niveaus met verschillende ‘petten’. Is nuchter, heeft relativeringsvermogen, visie en daadkracht. Is een natuurlijk leider, die rust uitstraalt, niet star is maar ook niet met alle winden meewaait. Je bent open en eerlijk, consequent in houding en gedrag.

Competenties:
• Verbinder (zowel in als extern)
• Rol- en koersvast
• Krachtig en authentiek natuurlijk leider
• Bestuurlijk en politiek sensitief
• Toegankelijk en benaderbaar
• Sparringpartner
• Samenwerkingsgericht
• Organisatiesensitief
• Adviserend

Wat biedt de gemeente Wijchen?
Je werkt in een organisatie met fijne collega’s en in een goede samenwerking met het college. Het is een interessante en complexe rol waarin je naast je rol als  Gemeentesecretaris (en dus 1e adviseur van het college van gemeente Wijchen), ook samen met de gemeentesecretaris van gemeente Druten de directie van de WDW vormt.

Een salaris van maximaal € 8.758,- bruto per maand (schaal 16 cao Sgo) bij een werkweek van 36 uur. Je krijgt een woon-werkvergoeding en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Binnen het IKB bestaan mogelijkheden tot uitruil (o.a. vitaliteitsbudget of fiets).

Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar). Bij wederzijdse tevredenheid en geschiktheid volgt een contract voor onbepaalde tijd.

Meer informatie
Steffens & Partners kan je meer informatie verschaffen over deze functie en de inhoud van het integraal plan WDW en het Informatiebeleidsplan. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jolanda Steffens, senior adviseur Steffens & Partners op telefoonnummer 06 24 45 54 90.

Solliciteren en planning
Steffens & Partners Executive Search ondersteunt de gemeente Wijchen tijdens de selectieprocedure voor de vacature van Gemeentesecretaris tevens Directeur Werkorganisatie Druten Wijchen. De voorselectie is in handen van Jolanda Steffens en Michel Kollau van Steffens & Partners. Met hen zal een eerste interview  plaatsvinden.

Via het sollicitatieformulier dat onder de vacature staat kunt u uw motivatiebrief en cv uploaden.

Planning procedure:
– Reageren kan totdat de vacature is ingevuld. Echter om u te kunnen spreken voor de presentatiedatum 23 maart is het verstandig om vroegtijdig te reageren.
– Interview/voorselectie door Steffens & Partners in week 10 en 11 en optie 12.
– Bespreken shortlist met gemeente Wijchen in week 12.
– Selectiegesprekken bij gemeente Wijchen op maandag 27 maart 2023.
(optioneel) vervolggesprek bij gemeente Wijchen woensdag 29 maart 2023.
– Besluitvorming college en arbeidsvoorwaarden en voorgenomen benoeming vrijdag 31 maart 2023.

Bijzonderheden:
Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure.
Om in dienst te kunnen treden is een Verklaring Omtrent het Gedrag benodigd.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
   Bestanden mogen niet groter zijn dan 20 MB en gelieve in .pdf te versturen.

  Neem contact met ons op

  Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. We streven er naar om dit binnen 24 uur te doen.