Agile leiderschap/Toekomstig talent

De wereld om ons heen – politiek, economie, sociale samenhang, welzijn, klimaat, verandert steeds sneller. Wat je kunt en weet en wat je in het verleden hebt gepresteerd, zal op korte termijn niet meer doorslaggevend zijn. Wat echt telt is het vermogen om te presteren in volstrekt nieuwe situaties. Nieuwsgierigheid om nieuwe dingen te leren, veerkracht, doorzettingsvermogen bij onverwachte tegenslagen zijn goede indicaties hiervan. Maar ook het vermogen snel tot de kern te kunnen komen bij een veelheid aan complexe informatie, en het vermogen om jezelf steeds weer op te laden voor nieuwe uitdagingen waar het bedrjf mee geconfronteerd wordt, zijn voorbeelden van wat er in de toekomst het verschil maakt.

“Het leiden, richting geven en inspireren van organisaties in een voortdurend veranderende omgeving is dan ook een stevige opgave. Traditionele ideeën over management en leiderschap komen onder druk te staan. Teamwerk wordt steeds belangrijke en over het algemene gaat dat gepaard met toegenomen autonomie. Dit alles vraagt om leiderschap in wendbare organisaties.”

Accent bij ons selectieproces:

Persoonskenmerken en drijfveren zijn leidend geworden bij de selectie van nieuwe leiders. Met name zaken als de juiste (prestatie) motivatie, nieuwsgierigheid , veerkracht, creativiteit, vastberadenheid, bevlogenheid, inzicht en leervermogen zullen de doorslag geven bij de selectie van nieuwe (agile) leiders en professionals. Werken vanuit geloof, visie en zakelijk gezond ondernemerschap. En weten mensen op een inspirerende manier te mobiliseren en met elkaar te verbinden.  Het accent bij onze selectie van dit talent is om die reden niet meer alleen op de dingen die mensen nu beheersen gericht, maar ook op het vermogen om de vragen en de dilemma’s van morgen en overmorgen te begrijpen en op te lossen. Wij vinden en herkennen deze ondernemende talenten ofwel de leiders/professionals die uw organisatie naar de toekomst loodsen.

Neem contact met ons op

Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. We streven er naar om dit binnen 24 uur te doen.